Wołomin ul. Poniatowskiego 26 Tel. 605 886 579 stepup.fitness@o2.pl

Regulamin

1. Fitness Step Up świadczy usługi w zakresie zajęć aerobiku, masażu i porad dietetycznych.

2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

4. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy powiadomić instruktora przed zajęciami.

5. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.

6. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy zwrotu pieniędzy lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

8. Karnety wystawiane są na czas określony (30 dni) łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

9. W przypadku złamania lub zagubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł.

10. Za przedmioty wartościowe Klub nie ponosi odpowiedzialności.

11. Ćwiczący powinni mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na matach podczas zajęć aerobiku oraz obowiązkowo obuwie zmienne.

12. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona, maksymalnie 30 osób.

13. Minimalna liczba uczestników zajęć - 3 osoby.