Jesteś tutaj: Start Regulamin

Regulamin

1. Fitness Step Up świadczy usługi w zakresie zajęć aerobiku, masażu i porad dietetycznych.

2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

4. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy powiadomić instruktora przed zajęciami.

5. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.

6. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy zwrotu pieniędzy lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

8. Karnety wystawiane są na czas określony(30 dni)łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

9. W przypadku złamania lub zagubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł.

10. Za przedmioty wartościowe Klub nie ponosi odpowiedzialności.

11. Ćwiczący powinni mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na matach podczas zajęć aerobiku oraz obowiązkowo obuwie zmienne.

12. Na niektóre zajęcia obowiązuje rezerwacja ze względu na ograniczoną ilość wejść. Odwołanie rezerwacji powinno odbyć się najpóźniej na 1 dzień przez rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie skorzystania z zajęć do których wymagane są zapisy (bez ich odmówienia), nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie – zajęcia uważa się za odbyte.

13. Osoby nie zgłaszające wcześniej rezerwacji i wyrażające chęć udziału bezpośrednio przed zajęciami, mogą brać w nich udział w miarę dostępności wolnych miejsc.

Regulamin Klubu Step Up